Category Archives: Đơn giản yêu hận

Đơn giản yêu hận – Chương 2b

— [Chương 2b] —

Ôn Đình Vực toàn thân nổi một trận da gà, vội đưa tay ra, gắt gao đè lại bàn tay không an phận của Chiêm Lạc, ai ngờ tay vừa giơ ra còn chưa kịp làm gì đã bị Chiêm Lạc phản thủ bắt lấy, dùng sức kéo đi, chạm vào cái bộ vị đang nóng cháy, cứng rắn của y. Tiếp tục đọc

Advertisements

Đơn giản yêu hận – Chương 2a

Tác giả : Lam Lâm

Translator: QT ca ca

Editor + Beta : Nana chan

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Tiếp tục đọc

Đơn giản yêu hận – Chương 1

Tác giả : Lam Lâm

Translator : QT

Editor : Nana chan

Beta : East god

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Tiếp tục đọc

Đơn giản yêu hận – Văn án

Tác giả : Lam Lâm

Dịch giả : QT ca ca

Editor : Nana chan

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: