Category Archives: Sherlock & John slash

[Sherlock BBC] Yêu thương và chờ đợi – part 3 [End]

Coming Home

Chế tác: Nana-chan

Nguyên tác: Sherlock BBC

Nhạc và lời: Coming Home – Stratovarius

Dịch nhạc: Nana-chan

Phụ đề: Vọng Nguyệt

———————————————-

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Sherlock BBC] Yêu thương và chờ đợi – part 2

Wait and Hope

Chế tác: Nana-chan

Nguyên tác: Sherlock BBC

Nhạc và lời: Forever – Stratovarius

Dịch nhạc: Nana-chan

Phụ đề: Vọng Nguyệt

———————————————-

Tiếp tục đọc

[Sherlock BBC] Yêu thương và chờ đợi – part 1

Together

Chế tác: Nana-chan

Nguyên tác: Sherlock BBC

Nhạc và lời: Until you – Shayne Ward

Dịch nhạc: Nana-chan

Vietsub: Vọng Nguyệt

————————————————-

Tiếp tục đọc

[Sherlock & John – BBC] Yêu thương và chờ đợi

Tác phẩm: Yêu thương và chờ đợi

Nguyên tác: Sherlock BBC

Tác giả: Nana-chan

Sub – Kara: Vọng Nguyệt

Thể loại: MV, ngược, HE

Tóm tắt:

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: